fredag 31. mars 2017

Her kan dere se kortfilmen "Fuck fossils - en fremtid du ikke vil ha", publisert på snoball.no. De viser hvordan det i 2050 KAN bli, hvis vi ikke skjerper Co2 utslippene våre.


søndag 12. mars 2017

 Bærekraftig liv i hjemmet

IKEA har noen gode tips på hvordan vi kan bli bedre til å være miljøvennlige hjemme. Følg denne linken:

http://www.starthjemme.no/tips/?cid=a1:ema2:noa3:newsletter_2017a4:Start%20hjemme_Resultatera6:6a7:pac1:familyc2:newsletter_2017cc:915

Hvor mange av de 16 tipsene benytter dere hjemme?

Bærekraftig utvikling
For å klare å gjennomføre en bærekraftig utvikling 
er det tre viktige momenter som er gjensidig avhengig av hverandre:Sagt om bærekraftig utvikling:

"Verden har endret seg, og vi må endre oss med den."Barack Obama

"En bære­kraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov." 
Gro Harlem Brundtland

"Som betingelse for all virksomhet må vi kunne spise, drikke og puste uten å dø av det."Sidsel Mørck